PROIZVODNJA

Vinarija Pajić

Faza I

Briga o vinogradu

Vinogradari i zaštitari obilaze vinograde tokom cijele godine te se tako brinu o svakom zrnu grožđa koji će biti dio vina Vinarije Pajić.

Vinarija Pajić

Faza II

Berba grožđa

Važno je pogoditi pravo vrijeme berbe, ako se želi proizvesti vino određenog tipa i kvaliteta. Berba ne treba da bude ni suviše rana ni suviše kasna Berba traje tokom avgusta i septembra i to je nekoliko teških dana kada nije bitno da li je noć ili dan – grožđe beremo 24 sata.

Vinarija Pajić

Faza III

Muljanje grožđa

U toku muljanja pri odvajanju peteljki odvaja se čak 95% cijelih nepuknutih bobica, koje dalje nastavljaju ka gumenim valjcima koji je samo lagano pritišću u toj mjeri da izazovu pucanje, a ne gnječenje čime izbjegava ekstrakcija štetnih materija u vino. Nakon valjka puknute bobice kljuk pompom nastavljaju put ka presi.

Vinarija Pajić

Faza IV

Ocjeđivanje kljuka

Zatvoreni tip pneumatske prese služi kako bi prije ocjeđivanja čiste šire uradili kvalitetnu maceraciju (odležavanje kljuka), a nakon toga ocijedili vino sa dobijanjem velikog randmana bez pritiskanja. Na ovaj način dobija se šira koja kasnije daje vrhunska vina.

Vinarija Pajić

Faza V

Odležavanje

Nakon fermentacije bijela vina dalje odležavaju u inox tankovima, gdje sazrijevaju, a kasnije se i spremaju za pakovanje. Crvena vina odležavaju u drvenim barrique buradima, koja za svaku berbu dolaze nova iz raznih krajeva Srbije, Hrvatske i Francuske.

Vinarija Pajić

Faza VI

Pakovanje

Prije punjenja naša vina prolaze kroz specijalne mikro filtere, koji ne oštećuju vina, a sprečavaju prolaz i najsitnijih mikroorganizama u flašu. Sva naša vina pakuju se u bocama od 0.75l, osim Kasne Berbe koja se pakuje u boce od 0.375l.